Kezdőlap

Zeyk Miklós (zejkfalvi idősb),

bölcseleti doktor, a természettudománynak és philosophiának kiváló tudósa, birtokos Nagyenyeden, hol 1849. jan. 8. az oláhok által felégetett 16 ládányi kéziratának pótlására állított össze egy gyorsírási rendszert, mely grafikai elemekkel kevert geometriai alapon épült fel. E rendszerrel rögzítette újra papírra 1850-ben Kolozsvárott bekövetkezett haláláig, a tudomány legkülönbözőbb ágaira kiterjedő gondolatait és a rövidítések megfejtése alapján adta ki unokaöccse Zeyk Ádám: Idősb Zeyk Miklós hátrahagyott irományai. Kiadta Zeyk Ádám. Bpest, 1874. Két kötet czímmel.

Bár Zeyk a szótagjelölésen alig túlhaladó rendszerét nem is fejleszthette ki teljesen, azért őt tekinthetjük mégis az első eredeti magyar geometriai gyorsírás megalkotójának.

Hirnök 1838. 49. sz.

Vasárnapi Ujság 1874. 21. sz. arczk.

Petrik Könyvészete. (Munkája megjelenése hibásan van 1884-re téve.)

Századok 1895. (Szilágyi Sándor)

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1147 l.

Téglás Géza, Új adatok a magyar gyorsirás történetéhez. Szeged, 1908. és Téglás Géza szives közlése.