Kezdőlap

Zichy Edmund gróf,

cs. k. kamarás, b. t. tanácsos, az előbbinek öccse, szül. 1811. júl. 9. Fiatal korában katonáskodott, 1848-ban Fehér megye főispáni helytartója volt. Nejével, hg. Odescalchi Paulinával s gyermekeivel birtokain lakott később, majd Bécsbe költözött, hol művészeti tanulmányainak élt s becses gyüjteményt szerzett. Számos pénzügyi és nemzetgazdasági vállalat élén kiváló közgazdasági tevékenységet fejtett ki. Meghalt Bécsben, 1894-ben.

Műállapotainkról cz. czikksorozata megj. az Archaeol. Ert. 1870. évfolyamában 233., 258., 268. Ez, valamint a Főv. Lapokban 1869. 270. megjelent czikke: Miért nem virágzott fel nálunk a képzőművészet? kivonatos fordítása az Ung. Lloydban megjelent czikksorozatának, 1869. 264. s köv. sz. Czikke a Gazdasági L.-ban 1855. 46. 47. Korizmics László úrhoz !

Munkái:

1. Les chasses et le sport en Hongrie. Ouvrage redigé par mrs. mrs. les comtes E. Andrássy, Mor. Sándor, Béla Festetich, Edni. Zichy . . . Pest, 1858.

2. Ein Wort über das projectirte Esseker Bahn-Netz. Bécs, 1865.

3. Egy szó az erdélyi vasútról. Pest, 1866.

4. Welche Bahnen Braucht Siebenbürgen ? Bécs, 1866.

5. Enquète agricole. Commission supérieure deposition de . . . Séance du samedi 29. juin. 1867. Párizs, 1867.

6. Bericht über die Messe von Eski-Djumaia. Hilberg Arnold: Nach Eski-Djumaia. Reise-Skizzen aus Bulgarien cz. munkájának függelékeként. 1876.

7. Bethlenfalvi gr. Thurzó György levelei nejéhez. Z. Edmund gr. megbízásából közrebocsátva Pest, 1876.

8. Die Länder des Ostens auf der Pariser Ausstellung 1878. Bécs. 1878.

9. Vorwort zur heraldischen Ausstellung. Bécs. 1878.

Nagy Iván, M. családi XII. 391.

Szinnyei Repertoriuma I. 2. k. III. k. és Könyvészete.

Petrik Könyvészet 1885.

Wurzbach, Biogr. Lexikon LX.

Pesti N. 1858. 231. (Széchenyi levele Zichy Edmundhoz.) és 1864. nov. 20. sz.

Hajnal album 1867. és 1873. arczk.

M. nemzetségi zsebkönyv. 1888.

Pallas Nagy Lexikona XVI. 1148.