Kezdőlap

Zichy János gróf,

b. titkos tan., orsz. képviselő, volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, gr. Z. János és gr. Redern Mária fia, szül. 1868. máj. 30. Nagylángon. Középiskoláit a kalksburgi jezsuita kollégiumban és Székesfehérvárt, a jogot Berlinben és Budapesten végezte, ahol 1892. államtudományi doktor lett. Egyetemi hallgató korában Budapesten megalapította a Szent Imre önképző egyletet. 1893. Fehér megye t. aljegyzője, 1894. census alapján főrendiházi tag lett. Számos czikket írt a hirlapokba s 1896 óta orsz. képviselő. Éveken át volt az országgyűlési néppárt elnöke s fontosabb kérdésekben hivatalos szónoka. 1903. lemondott a pártelnökségről s a következő évben kilépett a pártból. 1906. csatlakozott az alkotmánypárthoz s annak feloszlása után a nemzeti munkapárthoz. 1910 márcz. 1-én vallás- és közoktatási miniszter lett a gr. Khuen Héderváry-kabinetben, s az maradt 1912-ig. Az orsz. gyermekszanatórium-egyesület s az Orsz. kath. szövetség elnöke.

Munkái:

1. Donozo Cortes . . . . beszéde (ford.) Székesfehérvár, 1890.

2. Megnyitó beszéd. Tartotta a Szent Imre önképző-egylet közgyűlésén. Székesfehérvár, 1893.

3. A szocializmusról. Székesfehérvár, 1897.

4. Nyílt levél a 67-es alapon állókhoz. Székesfehérvár, 1907.

Sturm Orsz. Almanach 1910-5,

Petrik Könyvészete.

Vas. Ujság 1901. 48. arczk., 1910. 11. arczk..

Pallas Nagy Lex. XVI. 1149. és Pótk.

Budapesti Hirlap 1911. 99. (egy diákkori versét közli).