Kezdőlap

Zichy Ottó gróf,

negyvennyolczas honvédezredes, Z. Károly gróf kamarai elnök és gr. Festetich Julia fia, szül. 1815. júl. 21. Molnáriban, Vas megyében. Főhadnagyi rangjáról még negyvennyolcz előtt lemondván, résztvett a politikai küzdelmekben. A szabadságharczban mint őrnagy vett részt s a komáromi helyőrség tagja volt. A kapituláczió után Északamerikában telepedett le, de egy év mulva visszatért s birtokain gazdálkodott. Meghalt 1880. jún. 17. Sopronban.

Czikkei: Győri Hirl. (1860. 80. Gyümölcsészet); Kerti Gazd. (1862. 1. Kövessenek a kertbe); M. Kert. (1863. 2. Franciaországi kertészeti mozgalmak. 10., 11. Redélyezés, gr. Erdődy Sándor vépi kertje); Kert. (1863. 7. A győrvidéki gazdasági egylet zámolyi faiskolája).

Munkája: Nemzeti őrseregi organisatio. Győr, 1848.

M. Nemzetségi Zsebkönyv. 1888.

Petrik Bibliographiája.

Szinnyei Repertorium II.

Pallas Nagy Lexikona. XVI.