Kezdőlap

Zichy Pál gróf,

cz. püspök, az előbbinek és Károlyi Katalinnak fia. Született 1670 körül. A Pázmaneumban tanult, majd huszonegy éves korában mint budavári prépost Rómába ment a Coll. Germanico-hungaricumba theologiát végezni. 1695. hazatért és doktorrá promoveáltatott. Különböző egyházi tisztségeket viselt, míg 1721. kir. tanácsos és scutarii cz. püspök lett. Meghalt. 1737. decz. 16. Nagyszombatban. Nagy Iván szerint 1709. II. Rákóczi Ferenc udvari papja volt.

Munkája: Compendium biblicum. Bécs, 1691. (Csáky Imre gr. apáttal együtt.)

Nagy lván, M. családai XII. 386.

Szabó-Hellebrant, Régi M. Könyvt. III. 2.

Kollányi, Esztergomi kanonok 1900. 331.