Kezdőlap

Zichy Péter gróf,

b. titkos tanácsos és kamarás, Z. István koronaőr és Melith Mária fia, szül. 1674. I. József tanácsosa, 1694. Zsámbék főkapitánya, 1695. szabolcsi főispán, 1707. főasztalnokmester s 1724. a hétszemélyes tábla közbírája lett. Meghalt 1726. jan. 25. Az óbudiai parochiális templomban temették el.

Irodalomtörténetünk Homonnai Drugeth Klárához (első feleségéhez) írt költői levelei és dalai miatt emlékezik meg róla. Ezeket a költeményeit kiadta Toldy Ferencz az Új M. Múzeumban (II. évf. 5.). Egy német imádságos könyvet is írt neje számára.

Toldy, A m. nemzeti irod. tört. 1864-5 és története 1867.

Nagy Iván, M. családai XII.

Ferenczy-Danielik, Magyar Irók. I. 627.

Beőthi, Irod. Tört. 1906. I.

Pallas Nagy Lexikona XVI.

Arad és Vidéke 1884. karácsonyi szám.