Kezdőlap

Zichy-Ferraris Emánuel gróf,

Z. Bódog gróf és Reichenbach-Lessonitz Emilia grófnő fia, cs. és kir. kamarás. született 1852. febr. 19.

Munkája: Musikalische Stenographie. Bécs, 1885.

M. Nemzetségi Zsebkönyv. 1888. s a Nemz. múzeumi könyvtár példányáról.