Kezdőlap

Zichy-Ferraris Viktor gróf,

képviselő és államtitkár, az előbbinek bátyja. Szül. 1842. júl. 1. Bécsben. Tanulmányait Pesten végezte s jogi doktorátust tett. 1870. orsz. képviselő, 1872. Pest m. főispánja lett, majd mint főrendiházi tag résztvett a delegatiókban s a tengerészeti költségvetés referense volt. 1878. újra képviselő és belügyi államtitkár lett. Midőn nevét az akkori rendjelszédelgési ügygyel kapcsolatba hozták, lemondott mandátumáról és állásáról. Gr. Károlyi Istvánnal pisztolypárbajt vívott, melyben súlyos sebet kapott s ennek következtében 1880. máj. 28. meghalt.

A bajai Emlényben (1868) 10 verse jelent meg.

Munkája: Nyilt levél a közönséghez. Budapest, 1880. (U. ez Pozsonyban németül.)

Wurzbach, Biogr-Lexikon LX.

Nemz. Zsebk. 1888.

Ellenőr. 1880. 251.

Főv. L. 1880. 121.

Hon 1880. 134., 135.

Egyetértés 1880. 147.

Vasárnapi Ujság 1880. 22.

Pesti Napló 1880. 134.

Pesti Hirlap 1880. 147., 148.

Pallas Nagy Lex. XVI.