Kezdőlap

Ziegler András,

orvos és ev, pap. Brassói származású szász. aki Vittenbergben 1610. doktori rangot nyert. 1628. prázsmári pap lett s mint ilyen halt meg 1632. márcz. 7.

Munkái

1. De corpore humano exercitatio decima . . . . Wittenberg, 1606.

2. Disputationum medicarum qvarta. De Sanitate corporis humani. Wittenberg, 1606.

3. Disputatioum medicarum decima quinta. De signis prognosticis. Wittenberg, 1607.

4. Theses medicae de cordis ventriculi mordente dolore et colica passione. Wittenberg, 1610.

Szabó-Hellebrant, Régi Magyar Könyvtár 1II. I.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon 584.

Veszprémi, Succincta Med. II. cent. II. pars. 408.

Győry, M. Orv. Bibliogr.