Kezdőlap

Ziegler János,

ev. pap. Szül. valószinüleg Nagysinken. 1713-ig a nagyszebeni gymnasiumban tanult, azután több évig külföldi egyetemet látogatott. 1716-8. nevelő volt Beszterczén, 1723-30. besenyői prédikátor, majd 1730-tót oberneudorfi pap. Megh. 1748. Trausch több kéziratát említi.

Munkája: Chronicon Fuchsio – Lupino – Oltardinum (kiadta Trausch). Brassó, 1847-48 (két kötetben.)

Trausch-Schwuller, Schriftsteller-Lexikon III. 538., IV. 523.