Kezdőlap

Ziegler János Gottlieb,

ev. pap. 1803. Jénában tanult. Egy ideig a nagyszebeni gymnasiumban működött; majd u. ott predikátor volt s 1814-től talmácsi pap. Megh. 1817. márc. 9.

Munkája: De re Sylvestri. Nagyszeben, 1806.

Trausch, Schriftst. Lex. III. 539.