Kezdőlap

Ziegler János,

ev. pap és gymnasiumi igazgató, szül. 1838. jan. 14. Segesvárt, hol gymnasialis tanulmányait 1857-ben bevégezvén, külföldre ment. Jénában, Berlinben és Bécsben theologiai, történelmi, classica-philologiai és paedagogiai előadásokat hallgatott. 1860. segédtanár lett a segesvári gymnasiumban, 1869. a felsőbb leányiskola igazgatója s hitszónok, 1872. pedig a gymnasium igazgatója. 1878. még mint erkedi pap működött.

Munkái:

1. Johannes Hunyadi. Nagyszeben, 1873.

2. Luthers Bedeutung für die Volksschule. Hely n. 1883.

3. Aus dem Leben des ev. sächsischen Dechanten Joh. Gottlieb Mild 1886. (Kny. a Siebenb. deutsches Tagblatt-ból.)

Trausch- Schuller, Schriftsteller-Lexikon. I V. 524.