Kezdőlap

Ziegler Károly,

orvos. Szül. 1801. máj. 4. Beszterczén, Bécsben theologiát tanult, tanított a beszterczei gymnasiumban, majd Teleki Ferenc gr. családjánál nevelősködött. Tanítványával együtt később Bécsbe ment, hol az egyetemen orvostudományt tanult s 1841-ben doktori oklevelet nyert. Hazatérve, Marosvásárhelyi gyakorló orvos volt. Megh. 1849. okt. 23.

Munkája: Dissertatio inaug. medico-physiologica de digestione. Bécs, 1841.

Trausch, Schriftst. Lex. III. 540.