Kezdőlap

Ziegler Keresztély,

ev. pap. Szül. 1709. jan. 1. Nagyszebenben. Theologiai tanulmányait a jénai egyetemen bevégezvén, hazatért s eleinte a nagyszebeni gymnasiumban működött, majd Selembéren s késöbb Nagyszebenben lett pap. 1766. a nagyszebeni egyházkerület dékánjává választotta. Megh. 1771. jún. 2. Trausch több kéziratát sorolja fel, melyek Erdély történetére vonatkozó becses forrásmunkák.

Munkája: Gratulatio ad III. Dominum, Dnum Simonem de Baussern. Jena, 1732.