Kezdőlap

Zigan János,

ev. pap. Szül. 1772. márcz. 19. Ajkán, Veszprém megyében. Tanulmányait Sopronban végezte: 1784-92. Veszprémben, majd 1798-tól a vasmegyei Hőgyészen lelkészkédett 1809. bekövetkezett haláláig.

Munkái:

1. Ezen versekkel adózott T. T. Vietoris Jonathán úrnak neve napján. : . Sopron, 1791.

2. Köszönet a jól tevőkhöz... (beszéd.) H. n. 1794.

3. Főtiszt. Nagy István úrnak . . . . az Dunántul való kerületben az ág. vallás-tételt követőknek superíntendensévé lett emeltetésének napján . . . . ezzel kívánt kedveskedni. Veszprém, 1796.

4. Néhai nemes és nemz. Fejér Sófia asszonynak . . . butsuvétele. Veszprém, 1798.

5. Néhai Perlaki Dávid úrnak a Dunán innét levő evangy. ekklésiák superintendentziálisának . . . halálát kesergő versek (Gödör György beszédével együtt:) Veszprém, 1802.

6. A két oldalról tekintett földi élet, mellyet néh. Hajas Tamás úrnak szomorú halálán megkeseredetteknek vigasztalásokra előadott (Kis János beszédével együtt). Sopron, 1802.

7. Halotti versek, melyeket néhai Bartza J. úrnak utolsó tisztességére készített (Kis János beszédével együtt). Veszprém, 1805.

8. Palotási Karolina kisasszony története. Pest, 1808.

9. Nagy Britanniának egyházi, polgári és tudománybéli állapotja a 18. sz. vége felé (ford. Wendeborn után) kiadta Kis János mint a Nemzeteket és országokat ismertető gyüjtemény I. kötetét. Bpest, 1808.

Danielik, M. Irók I. 627.

Moenich-Vutkovich Magyar Irók N. 97.

Új Magyar Athenas 472.

Petrik Bibliogr.

Tud. Gyüjt 1826. X. 83.

Kis János Emlékezései.

Zeitschr. fon und für Ung. 1803. IV. 58.

Pallas Nagy Lex. XVI. 1153.