Kezdőlap

Zih Károly,

néptanító. Szül. 1831. Tiszasasson. Atyja odavaló néptanító volt, ki fiát a mezőtúri és hódmezővásárhelyi gymnasiumba járatta. 1849., mikor nem vették be honvédnek, a biharmegyei Sarkadra, majd Tiszaughra ment tanítónak. 1852. atyja halála után a tiszasassiak választották meg tanítónak atyja helyébe. Tizenegy évi működése alatt felnevelte árván maradt testvéreit s 1863. Békésszentandrásra ment tanítónak. Itt megalapította a Népkört, melynek ma már saját háza s szép könyvtára van. 1899. ünnepelték tanítói működésének 50 éves jubileumát.

Sok cikke jelent meg a Vasárnapi Ujságban, Politikai Ujdonságokban, Prot. Egyh. és Iskolai Lapokban, számos vidéki lapban s a Békésmegyei Okszerű méhész-egylet évkönyvében (1874-5.).

Munkái:

1. Népszerű költemények. Kecskemét, 1862.

2. Párbeszéd a nép közt levő babonaságokról. Gyula, 1870.

3. Hármas tankönyv (magyar történet, bibliai tört. és természetrajz). Budapest, 1876.

4. Protestáns halotti búcsúztató Tárház (4 füzet.) Szarvas, 1879.

5. Versfüzér. Szarvas, 1879 .

6. Jó gyermekek könyve. Szarvas, 1881.

7. Kertészet és faiskola-kezelés. Szarvas, 1888.

8. Népszerű egészségtan. Szarvas, 1893. (10 kiadást ért.)

9. Természetrajz. Mezőtúr, 1895. (26 kiadást ért.)

10. A hazaárulók. Mezőtúr, 1897.

11. Ébresztő kürt. Mezőtúr, 1901.

Uj M. Athenas. 472.

Kis Áron, M. Népisk. Tanítás Tört. 293.

Kiszlingstein és Petrik Könyvészetei.

Zih Károly életrajza. Szarvas, 1899.

M. Könyvészet 1908.