Kezdőlap

Zilahy (Kis) Ágnes,

Z. Károly és Imre testvérhuga, szül. 1848. máj. 12. Zilahon, iskolába nem járt, csak otthon tanult bátyjaitól írni, olvasni. Atyja, ki vagyonos ügyvéd volt, korán elhalt, nyolcz testvérbátyja szintén, úgyhogy tizennyolcz éves korában egyedül maradt. Ekkor férjhez ment Becsky Endréhez, de házassága szerencsétlen volt s minden vagyona elpusztult (fia Becsky László hirlapiró, meghalt 1898). Második házassága sem volt szerencsés. Második férjétől is elválván, maga tartotta fenn magát, eleinte kesztyűvarrással, nagy nélkülözésekkel küzdve, később mint kitünő gazdasszony nyilvános étkezőt nyitott. Harmadszor is férjhez ment Gömöri István államvasúti ellenőrhöz. Megh. Szegeden, 1908. márcz. havában.

Tárcákat és háztartási czikkeket írt a fővárosi napilapokba, főleg a Képes Csal. L.-ba.

Munkái:

1. Valódi magyar szakácskönyv. Budapest, 1891. (6 kiadást ért.)

2. Tört remények. Budapest 1894.

3. Zilahi Ágnes Álmoskönyve. Budapest, 1896.

4. A befőttekről. Gyümölcs, főzelék és saláta épen való eltartása. Budapest, 1899.

Szerkesztette a M. gazdasszonyok Naptárát 1889-1893.

Főv. Lapok. 1893 299.

Zólyommegyei Hirlap 1891. 46.

Pallas Nagy Lex. Pótk.

Petrik Könyvészete.

Budapesti Hirlap 1908. 66. és önéletrajzi adatok.