Kezdőlap

Zilahi Dezső,

hirlapíró. Szül. 1873. szept. 12. Budapesten. Iskoláit u. itt végezvén, 1892. a Budapesti Hirlaphoz került s 1896 óta az ujságvállalat h. igazgatója, Zilahi Simon halála (1913) óta igazgatója. A könyvkiadás terén külföldi útjáról visszatérve, új izlést honosított meg Rákosi Jenő összes munkáinak, Bárd Miklós verseinek s számos más könyvnek kiadásával. A M. Ujságkiadók orsz. szövetségének választmányi s több hasonló külföldi szakegyesületnek tagja.

Számos, főleg közgazdasági czikket írt a Hirlapba s az Ujságkiadók Lapjába. 1897 óta szerkeszti a Kincses Kalendáriumot.

Munkája: Pályamutató. Budapest, 1901.

Róna Béla hirlapiró közlése.