Kezdőlap

Zilahi József,

nagyváradi prédikátor és bihari egyházvidéki esperes.

Munkái:

1. Oszlopember rövid beszédben lerajzolva. Mellyet néhai . . . gróf Széki Teleki Sámuel úr . .. utolsó tisztességtételének megadásakor . . . elmondott. Nagyvárad, 1822.

2. Új templom alapításkori egyházi beszéd . . . Nagyvárad, 1835.

3. A világi dolgok hijába valósága előadva halotti beszédben . . . Nagyvárad, 1838.

Petrik Bibliogr.