Kezdőlap

Zilahi Pál dr.,

hírlapíró. Segédszerkeszlője volt a Pester Lloydnak, később tagja a Pester Correspondenz szerkesztőségének. Meghalt 1894. szept. havában Bécsben.

Munkái:

1. Kis franczia tolmács. Útmutatás a franczia nyelvnek a legrövidebb idő alatti elsajátítására. Budapest, 1865.

2. Egy halálra ítéltnek utolsó napjai (Hugo V.). Budapest. 1865.

Petrik Könyvészete.

Vas. Ujság 1894. 38.