Kezdőlap

Zilahi Simon,

hírlapkiadó, szül. Tabon (Somogy m. 1849. febr. 7. Budapesten reáliskolát végzett, de szerény anyagi viszonyai miatt iskolázását nem fejezhette be. Néhány évig vidéken volt nevelő, azután 1870. Pestre kerülvén, az akkori Pester Journal kiadóhivatalában nyert alkalmazást, 1872. pedig a Neues Pester Journal kiadóhivatalát önállóan vezette. 1878. a Légrády testvérek meghívták a Pesti Hírlap kiadóhivatalának vezetésére, később Csukássi Józseffel együtt megvált a Pesti Hírlaptól s résztvett a Budapesti Hirlap megalapításában. Itt mind nagyobb munkakör jutott osztályrészeül s végre a Budapesti Hirlap ujágvállalat igazgatója s a magyar ujságkiadók orsz. szövetségének elnöke lett. Az ő kezdeményezésére létesült a Budapesti Hirlap saját nyomdai vállalata. Az ő eszméje volt a Divat Ujság, Patyolat, Gyermek Divat, a Kakas Márton s az Esti Ujság megalapítása. Meghalt Budapesten, 1913. okt. 5.

Pallas Nagy Lexikona XVI.

Ujságkiadók Lapka 1913.

Budapestí Hirlap 1913. okt. 7. s k. sz.