Kezdőlap

Ziltz Mór,

rabbi és hittanár, szül. 1847. júl. 22. Komáromból, hol az izr. iskolának rektora és főtanítója volt, felszólítást intézett a pesti izr, hitközség iskolafelügyeletéhez, hogy ez az ország izr. iskoláinak képviselőit hívja össze egy általános zsidó elemi iskolai tanterv kidolgozása végett. 1852. már Pesten volt, hol mint hitoktató éa kisegítő rabbi működött.

Munkái:

1. Worte der Weihe, gesprochen in der Synagoge beim Einweihungsakte der häbreisch-ungarisch-deutschen Lehranstalt zu Komorn. Pest, 1843.

2. Vallás és erkölcstan izraelita iskolák számára (Religions- und Sittenlehre für isr. Schulen). Pest 1851. (2. kiad. 1855.)

3. Erzählungen und Lehren aus der heiligen Schrift. Pest, 1854.

4. Die Geschichte aus der heiligen Schrift. Pest, 1855.

5. Glaubenslehre für die 3. und 4. Klasse der isr. Volksschulen. Pest, 1857. (Hittan az izraelita iskolák felsőbb osztályai számára. Tíznél több kiadást ért).

6. Glaubenslehre für die 1. und 2. Klasse der israelit. Volksschulen. Pest, 1860. (Hittan az izr. népiskolák alsóbb osztályai számára. Tíznél több kiadást ért).

7. Hebräische Sprachlehre. Pest, év n. (2. kiad. 1865.).

8. Örömszózat a magyar tudós akadémia ünnepélyes felavatása alkalmával. Pest, 1865.

Petrik Bibliogr. s Könyvészete.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól.

Dr. Büchler Sándor úr, keszthelyi rabbi szives közlése.