Kezdőlap

Zimányi Lajos István,

kegyestanítórendi pap és tanár. Szül. 1748. decz. 25. Kameneczen (Bars megye). 1766. a piaristarendbe lépett. 1768-9. Privigyén tanított mint próbaéves tanár, 1769-71. pedig Nagykárolyban. U. itt tovább folytatta filozófiai és theologiai tanulmányait. 1774. szentelték pappá Nagyváradon. A poézist és mathematikát tanította Nyitrán egy évig, Pesten három évig. 1782-1784. Váczon a Theresianumban adta elő a logikát, metafizikát és ethikát. 1785-86: Pesten működött mint tanár és rendfőnöki titkár. 1787-90. Trencsénben igazgató, majd házfőnök volt. 1791-1799. Nyitrán theologiai tanár és igazgató, ugyanilyen minőségben működött 1800-1. Kalocsán, 1801-2. Veszprémben. 1803. a székesfehérvári püspök a szemináriumba theologiai tanárnak nevezte ki, a midőn szélütés miatt Privigyére vonult nyugalomba. Meghalt 1805. febr. 10.

Munkái:

1. Poeseos Nitriensis Epicedion. Nyitra, 1777.

2. Ode ad diem Junii 25. 1780., quum introducta in regiam Budensem scientiarum universitas statueretur (Ad inauguratam r. sc. universitatem Budensem cz. kiadványban). Pest, 1780.

3. Zimanii Steph. Lud. carminum libri IV. Vácz, 1784.

4. Calculi sublimioris una cum usu ejusdem multiplici institutio, Pest; 1784.

5. Ad Id. Junias 1785. H. és év n.

6. Funus Sigismundi Orosz ab angelo custode praepositi per Hungariam et Transsilvaniam scholarum piarum provincialis. H. n., 1792.

7. Epicedion ad solemnes exequias Illustr. b. Elisabethae Haller de Hallerstein. Nagyszombat, 1797.

8. Elegia, A. R. P. praepositi scholarum piarum provincialis... Kalocsa, 1800.

9. Oratio de laudibus Excell. Ill..ac rev. Dni Josephi Bajzáth de Pészak, episcopi Weszprimiensis... Veszprém, 1802.

10. Deo optimo maximo eucharisticon ad solennem in seminarium Albae Regiae institutum. H. n., 1802.

Petrik Bibliographiája.

Csősz, Nyitra. 517. 881-2.

A kalocsai Főg. Értesítő 1896. 125.

Abafi, Figyelő X. 294. s. k. l.

Rulla, Liber Suffrag. (Kézirat a kegyestanítórend irattárában, Német Károly kegy. tanár szíves közlése).

Wurzbach, Biogr. Lexicon. LX 106.