Kezdőlap

Zimmermann Ágoston.

bölcseleti doktor, állatorvos, állatorvosi főiskolai tanár, szül. 1875. decz. 3. Moóron. Középiskolai tanulmányait a budapesti ág. ev. főgymnasiumban, az állatorvosi tanfolyamot az állatorvosi akadémián, egyetemi tanulmányait pedig a budapesti egyetem orvosi és bölcsészeti karán végezte. 1896. állatorvosi akadémiai tanársegéddé nevezték ki, 1904. állatorvosi főiskolai segédtanárrá, 1910. pedig ny. r. tanárrá az anatomiai tanszékre. Az anatomián kívül a fejlődéstannak is előadója. 1911. a budapesti tud. egyetem bölcsészeti karán az emlősállatok összehasonlító anatomiájának magántanára lett. 1898., 1905., 1907. több külföldi tanulmányutat tett. 1907. a bécsi, berlini és giesseni egyetemen, 1913. nyarán pedig a nápolyi zoologiai állomáson foglalkozott összehasonlító anatomiai vizsgálatokkal. 1901-1907. a M. Orsz. Állalorvos Egyesület titkára, 1905. a Budapesten tartott VIII. nemzetközi állatorvos-kongresszus titkára. volt. A koronás arany érdemkereszt tulajdonosa.

Czikkei a következő lapokban és folyóiratokban jelentek meg: Veterinarius (Állatorvosi Lapok), Berliner Tierärztliche Wochenschrift, Archiv für mikroskopische Anatomie und Entwickelungs-geschichte, Deutsche Zeitschrift für Tiermedizin und vergleichende Pathologie, Archiv für wissenschaftliche und praktische Tierheilkunde, Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie, Monatschrift für praktiche Tierheilkunde, Oesterreichische Wochenschrift für Tierheilkunde, Deutsche Landwirtschaftliche Presse stb. Szerkeszti az Állatorvosi Lapok és a Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből cz. folyóiratokat (Dr. Rátz Istvánnal együtt). Rendes és állandó munkatársa a Berliner Tierärztliche Wochenschrift s az Oesterr. Wochenschrift für Tierbeilkunde cz. lapoknak.

Munkái:

1. Adalék a bendő szövettanához. Pályadíjat nyert dolgozat. Budapest, 1893. (Kny. a Veterinariusból).

2. Az egészséges és fulladozó lovak hőmérsékletének, érverésének és lélekzésének módosulása munka közben. Pályadíjat nyert dolgozat. Budapest. 1895. (Kny. Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből).

3. A lovak polydaktyliájáról. Budapest, 1902. (Kny. a Veterinariusból).

4. Adatok az ungulaták pártájának anatomiájához. Budapest, 1903. (Kny. a Közleményekből).

5. A patacsont töréseiről. Budapest, 1903. (Kny. az Állatorvosi Lapokból).

6. A juhok körömcsöve. Budapest, 1905. (Kny. a Közleményekből).

7. A patkó eredetéről vonatkozással az Árpádház-korabeli magyar leletekre. Budapest, 1906. (Kny. a M. Gazdaságtörténelmi Szemléből).

8. A kanári madár ápolásáról. Budapest, 1906. (Kny. az Állatvédelemből).

9. Az Ehrlich-féle durvaszemcsés, ú. n. hízósejtek előfordulása a tekngeri malacz (Cavia cobaya) egyes szerveiben (Kny. a Közl. az összehasonlító élet- és kórtan köréből). Budapest, 1908. (németül az Arch. für. mikroskopische Anatomie und Entwickelungsgeschichte-ben és különnyomatban)

10. Kötőszöveti rostok impraegnálása Bielschowsky eljárása szerint (Kny. a Közl. az összehasonlító élet- és kórtan köréből). Budapest, 1908. (németül a Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopieban és kny.-ban).

11. A kutya ujjainak idegágai (Kny. a Közl. az összehasonlító élet- és kórtan köréből).). Budapest, 1909.

12. Adatok a szarvasmarha tejmirigyének anatomiájához különös tekintettel a magoszlási alakokra. Pályadíjjal kitüntetett dolgozat. (Kny. a Közl. az összehasonlító élet- és kórtan köréből). Budapest, 1909. (németül a Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene-ben és Kny-ban).

13. A ló ujjának anatomiája. (50 ábrával). A földm. minister támogatásával. Budapest, 1909.

14. Corpora amylaceahoz hasonló képletek a szarvasmarha tejmirigyében (Kny. az Állatorvosi Lapokból). Budapest, 1910. (németül a Z. für Fleisch- u. Milchhygiene-ben és kny.-ban).

15. A könyökizület izületi felületeiről (Kny. az Állatorvosi Lapokból). Budapest, 1910.

16. Anatomiai gyakorlatok háziállatokban. Az anatomia repertitoriuma a nemzetközi állatorvosi anatomiai műszavakkal (191 ábrával). A földművelési minister támogatásával. Budapest, 1911.

17. A tejmirigy összehasonlító anatomiája (17 képpel). Budapest, 1911.

18. A juh episternuma (Kny. az Állattani Közleményekből). Budapest. 1911.

19. Összehasonlító anatomiai vizsgálatok a ló ujjnyujtóiról (Kny. az Állattani Közleményekből). Budapest, 1912.

20. Patkolástan (185 képpel). A földmívelésügyi ministerium kiadványa. Budapest, 1912.

21. Adatok a kérődzők gyomrának összehasonlító anatomiájához. Pályadíjat nyert dolgozat. (Kny. a Közl. az összehasonl. élet- és kórtan köréből). Budapest, 1912.

22. A ló szarugesztenyéi (Kny. az Állattani Közleményekből). Budapest, 1913.

23. A pata ápolása (36 képpel, a Köztelek Olcsó Könyvtárában). Budapest, 1913.

24. A lovasszobrok lovai. Adatok a ló plasztikus ábrázolásához (27 képpel). Budapest, 1913.

Petrik Könyvészete

M. Könyvészet és önéletrajzi adatok.