Kezdőlap

Zimmermann Károly,

nagyváradi püspöki titkár s szentszéki ülnök.

Czikke: Egyházi Tár (1837. A nagyváradi székes templom).

Munkái:

1. A papi hivatal (beszéd). Debreczen, 1837.

2. Imádságos és olvasó-könyv szolgálatban lévők számára. Nagyvárad, 1839.

3. Keresztény Katholikusok templomainak tiszteletre-méltó volta. Nagyvárad., 1844.

4. A nagyváradi 1. Sz. Egyházmegyei clerus érdemei. Nagyvárad, 1864.

Karsch L., Szent beszéd (Z. ötvenéves papi jubileuma alkalmával) Nagyvárad, 1881.

Petrik Bibliogr.

Petrik és Kiszlingstein Könyvészete.

Szinnyei Repertoriuma II.