Kezdőlap

Zinger János Fülöp

jászói premontrei kanonok.

Czikke: Rozsnyói egyh. töredékek (1834. 3. füz. A katholikusok lélek-esméretét nem kell megsérteni).

Munkái:

1. Fiúi hódolás, melyet méltgos és ft. Scitovszky János úrnak...neve ünnepére a helybeli nevendékpapság...ajánl. Rozsnyó, 1831.

2. Jubilaeum sacerdotale quinquagenarium...Kassa, év n.

Petrik Bibliogr.