Kezdőlap

Zlamál Gusztáv (morvai) lovag,

honvéd ezredes, Z. Vilmos egyetemi tanár fia, szül. 1840. október 21. Budapesten, hol a főgymnasiumot elvégezve 1857. a katonai pályára lépett. 1859. hadnagygyá nevezték ki s mint ilyen résztvett az 1859-iki olasz s az 1866-iki porosz hadjáratban. 1869. főhadnagygyá, 1871. századossá lépett elő. 1873-6. a Ludovika Akadémia tanára volt. 1876. elvégezte a törzstiszti tanfolyamot, mire 1879. őrnagygyá lépett elő, 1884. pedig alezredessé, 1888. lett ezredes. Meghalt 1890. decz. 4.

Czikkei: A Ludovika Akadémia Közlönye (1874. A török hadseregek ujjászervezése és jelenlegi állapota. 1875. Terepgyakorlataink.

Néhány szó a vadász-árok és annak alkalmazásáról).

Munkája: A szétoszlott harcz, a fennállott szabályzatok alapján rendszeresen összeállítva. Budapest, 1874.

Lud. Akad. Közl. 1899. V .

Petrik Könyvészete.