Kezdőlap

Zlamál Vilmos (ífj.),

orvosdoktor, a pozsonyi orsz. kórház főorvosa s a pozsonyi főgymnasiumban a természettudományok tanára.

Czikkeit felsorolja Szinnyei Repertoriuma II. 1. k. 1671-2 l.

Munkái:

1. A boncztan rövid kézikönyve. Bécs, 1854. (2. k. Pest, 1862.)

2. A bujakóros bántalmak kór- és gyógytana. Pest, 1871.

Szinnyei, Term. és math. könyvészet.

Petrik Bibliographiája és Könyvészete.