Kezdőlap

Zoltai Mátyás,

zenetanár.

Munkái:

1. Elméleti és gyakorlati hegedűiskola a legújabb tanterv figyelembe vételével tanító és tanítónőképző intézetek számára. Budapest, I. rész 1908. II. és III. 1910.

2. Zeneelmélet és összhangzattan tanító- és tanítónőképző intézetek számára. I. rész. Arad. 1910. II. rész. Arad, 1912.

Corvina 1910. 16. 28. és a m. n. múzeumi könyvtár példányairól.