Kezdőlap

Zoltán József,

erdélyi orvos, szül. 1712. Kolozsvárt, hol atyja Z. Pál tekintélyes kereskedő volt s később nemességet is kapott, anyja Lévai Anna. 1741. végezte be tanulmányait Kolozsvárt, azután több évig külföldön tanult, így a hallei, utrechti és leydeni egyetemen. 1946. visszatérvén, neves orvos lett Hunyad és Fehérmegyében. 1760. Kolozsvárt telepedett le, hol 1763. ápr. 8. meghalt.

Munkái:

1. Inquisitio phys. pathol. in typos febrium intermittentium. Utrecht, 1745.

2. Telemakusnak az Ulisses fiának bujdosásai (Fénelon után ford. 1753). Kolozsvár, 1783. (2. czímlap k. Buda, 1828).

3. Bidpai és Lokman indiai históriái és költött beszédei. Kolozsvár, 1783. (Z. csak az első részt fordította olaszból, ezt átdolgozta s a hátralevő három részszel kiegészítette valószínűleg gr. Wass Sámuel).

Incze Mihály: Hazáját híven éa serényen gyógyító szerelmes orvos, néhai.. .. med. doctor Zoltán Jósef uram.. .. kinek meghidegedett tetemei felett, a kolozsvári ref. ecclesiának templomában együgyü halotti predikátzióval utolsó tisztességet tett. 1763.

Danielik, M. Irók

Szinnyei, M. Term. és Math. könyvészet

Beőthy, A szépprózai elbeszélés I. 118-9. II. 168-9.

Egy. Phil. Közl. 1887. 741.

Főv. L. 1887, 179.

Pintér Jenő, A m. irod. tört. II. 1909. 317. 420., 421.

lrodalomtörténet 1914. 255. (Trócsányi Z.).