Kezdőlap

Zoltsák Janos,

kath. pap és főgymnasiumi tanár, szül. 1835. decz. 25. Bozoson (Ung m.). Középiskolai tanulmányait Ungvárt végezte 1849-ig. A szatmári püspöki lyceumban 1850-51-ben bölcsészetet hallgatott s 1852. az ottani papnevelő intézetbe vétetett fel, hol theologiai tanulmányait végezte. Már itt foglalkozott irodalommal s társaival irodalmi kört alapított. Mint egyházmegyei tollnok az ungvári főgymnasiumban 1857. a magyar nyelv és irodalom helyettes tanára lett s a később megszerzett egyetemi képesítés után rendes tanárrá neveztetett ki. 1870. Dayka Gábor emlékére az ifjúsági önképző Dayka-kört alapította. Ennél az intézetnél működött nyugalomba vonultáig. Meghalt Ungvárt, 1898. ápr. 5.

Költeményei és czikkei: Felvidék (1860. Költemények. 1864. Figyelmet és részvétet kérek! felszólítás Dayka emléke ügyében). Ung (1869-70. Kárpátoktól Adriáig, uti vázlatok. 1871. B. Eötvös J. emlékezete. 1876. Fenn, tátravidéki utirajzok. 1877. Szarvaskő és s Tengerszem. 1881. Dayka Gábor emléke). Ungvár (1880. A nevickei várban. A távolból. 1882. Petőfi S. emlékezete Arany Jánosról). Az ungvári főg. értesítője (1872-3. Párhuzam Vörösmarty és Petőfi lyrája között. 1875-6. Deák Ferencz emlékezete). Ezen kívül számos költeményt írt a Felvidék, Ung, Ungvár, Ungvári Közlöny, Pesti Hölgydivatlap, Nefelejts, Zenészeti Lapok, Budapesti Hölgybazár cz. lapokba 1860-tól kezdve a nyolczvanas évekig. Szerkesztette az ungi közművelődési társulat évi jelentését 1877. és 1879-ben.

Munkája: Deák Ferencz emlékezete. Ungvár, 1876.

Álnevei és jegyei: Zoltai, Bozosi, Z., Z-i.

Ung, 1880. 4. Ungvári főg. ért. 1898.

Vas. Ujs. 1898. 16.

M. Állam 1898. 80. és önéletrajzi adatok.