Kezdőlap

Zólyomi (Pesina) Boldizsár,

ev. pap. Mint semptei és szeredi pap 1613. febr. 27. esperessé választatott s püspöknek is jelölték ugyanekkor. Esperesi tisztét 1624-ig viselte.

Munkái:

1. Manuale, azaz kézben hordozó könyvecske (ford. cseh és német nyelvből). Lőcse, 1614.

2. Ötven szentséges elmélkedések. (Gerhard János után ford.). Bártfa, 1616.

3. Kegyes és keresztyén életnek négy rendbeli gyakorlását szép isteni imádságokban foglal magában (Gerhard után). Bártfa, 1616 (az előbbi munkával együtt jelent meg. Mindkét munkát átdolgozva kiadta Aachs Mihály Bártfán 1710. 1. Szabó K. R. M. Könyvt. I. 693).

Bod Péter, M. Athenas 332.

Horányi, Memoria. III. 594.

Szabó K., Régi M. Könyvtár I.

Theol. Ism. Tára III. 414.

Figyelő XIX. 66.