Kezdőlap

Zólyomi Szabó János,

deák, rimaszombati ref. tanító.

Munkája: Philosthenes és Hermias vagy igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre. Pozsony, 1762. (a költemény első fele Gyöngyössi István munkája, csak második felében folytatta Zólyomi. Legújabban megjelent (1914.) a R. M. Költők Tárában, Gyöngyössi munkái között).

Pintér J., A m. irodalom története II. 1909. 401-2, hol az egész kérdésre vonatkozó irodalom idézve van.