Kezdőlap

Zomhath M. (pócsi).

Munkája: Gr. Széchenyi István viszonya az 1848-diki törvényes átalakuláshoz (Kny. az Évnegyedes Szemléből). Pest, 1869.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.