Kezdőlap

Zombori Dániel,

a nagykőrösi ev. ref. tanítóképző intézet gyakorló iskolájának tanítója.

Munkája: Gyakorlati helyesírás, részletes helyesírási szótárral. Nagykőrös, 1899.

Petrik Könyvészete.