Kezdőlap

Zombory Gusztáv

a főrendiház h. irodai igazgatója. Meghalt 1872. nov. 16. 37 éves korában.

Számos ismertető czikke jelent meg a fővárosi lapokban, felsorolásukat lásd Szinnyei Repertorium I. 2. osztály.

Munkái:

1. Névsora azon főpap, zászlós és országnagy uraknak, kik az 1865-ik évi...országgyűlésre Pesten megjelentek. Pest, 1866.

2. Az 1869. évi országgyűlés főrendházában megválasztott összes bizottmányok névjegyzéke. Pest. 1870.

Szinnyei Repertoriuma I. l.

Vasárnapi Ujs. 1872. 47.