Kezdőlap

Zombory Ida (tarczali).

Munkája: Erdély pénz- és hadügyei Barcsai Ákos, Kemény János és Apafy Mihály fejedelmek idejében. (Művelődéstört. Értekezések 19.) Budapest, 1906.

A m. n. múzeumi könyvtár példányáról.