Kezdőlap

Zorn Vilmos,

jogi doktor, jogakadémiai igazgató, szül. 1847. jún. 25. Budapesten. Jogi tanulmányait itt és Pozsonyban elvégezvén, Pozsonyban jogakadémiai tanársegéd lett 1870-ben, majd 1874. Győrött rendkívüli s 1877. rendes jogakadémiai tanár. Előadta a politikát és a magyar közjogot. 1891. a győri jogakadémia feloszlása után Kassára került mint a nemzetgazdaságtan, pénzügytan és magyar pénzügyi jog tanára. 1895-től kezdve ismét a politikát és közjogot adta elő. 1905. a jogakadémia igazgatója lett. Jelenleg nyugalomba vonulva a fővárosban él.

Czikkei: Új Nemzedék (1870. A statisztika bölcsészetéhez, Kolb nyomán). Juristische Blätter (1884. Die Organisation der rechts- und staatswissenschaftlichen Studien in Ungarn). Egyetemi Emlékkönyv, Kassa 1900 (A kassai egyetem jogi és államtudományi karáról). Jogtudományi Közlöny (1894. A jegyzőképző tanintézetek kérdéséhez). Jog (1895. Hét vagy nyolcz félév). Felsőmagyarország (1902. Az államvizsgálatokról és a jogi oktatásról szóló szervezet. 1903. Az állami élet alapkérdései. 1904. Erzsébet királynéról).

Munkái:

1. Az államadósság kérdéséhez. Budapest, 1867.

2. Az egyetemes statisztika vezérfonala. Budapest, 1869.

3. Nézetek a közoktatási politika terén. Budapest, 1873.

4. Az állami kapcsolatnak némely neméről. Kassa, 1903.

Hamvai Kovács, Kassai Írók 1907. 161. és önéletrajzi adatok.