Kezdőlap

Zoványi Jánoska Mihály,

kath. pap, szül. 1837. szept. 28. Bölcsészeti tanulmányait Nagyszombatban, a theologiát Esztergomban elvégezvén, 1861. júl. 28. fölszentelték. Káplán volt Kemenczén, Mócson, azután nevelő és lapszerkesztő Budapesten, majd érseki könyvtáros Esztergomban. Később plébános lett Csúzon. 1877. elhagyta papi állását s a kath. vallást s a fővárosban élt mint hirlapíró. 1891. ismét visszatért a kath. egyházba s imélyi plébános, majd a budapesti érseki helynökség sz. széki jegyzője lett. Megh. Bpesten, 1900. szept. 16.

Szerkesztette a Független Lapok, Autonomia, Szabad Egyház, Egyházi Közlöny, Új Budapest cz. lapokat s Hatala Péterrel együtt az Egyházi Lapok cz. folyóiratot s a Friczi cz. élczlapot. Tömérdek ujságczikke jelent meg saját lapjaiban s főleg az Idők Tanujában (Magyar Állam).

Munkái:

1. Néhány szó a népnevelés körül. Pest, 1866.

2. Tanulmányok a legújabb egyháztörténelem fölött. (dr. Scharpff alán magyaritá). Pest, 1866.

3. Kísérletek a kath. egyházi autonomszervezet kérdésének megoldása iránt. Pest, 1870.

4. A kath. autonomia hordereje az egyház, állam és társadatom szempontjából. Pest, 1871.

5. Conferenciabeszédek. Pest, 1871.

6. Néhány szó a katholikus papsághoz. Pest, 1871.

7. Egyháztörténelem. (Bruck H. után) A külföldi kath. theologiai irodalom tárháza. (1., 3., 4. füz.) Pest, 1876.

8. Hittudományi dogmatika I. (Bruck H. után. A külföldi kath. theologiai irodalom tárháza 2. f.). Pest, 1876.

9. Mi a szegény? (egyh. beszéd). Pest, 1892.

Zelliger, Esztergom vármegyei írók 1886.

Zelliger Alajos, Egyházi Irók Csarnoka 1893.

Vasárnapi Ujság 1900. 37.

Petrik és Kiszlingstein Könyvészetei.