Kezdőlap

Zuz Pál,

oláhpataki ev. lelkész. 1904. nov. havában öngyilkos lett.

Munkája: Az avar közt. Kurucz idők. Vegyes versek. Rozsnyó, 1900.

Petrik Könyvészete.

Politikai Ujd. 1904: 47. sz.