Kezdőlap

Zvonarics György,

ev. pap, Z. Mihály superintendens fia, 1620. Wittenbergben tanult, aztán a Batthyány családnál volt nevelő. Atyja postilláit ő rendezte sajtó alá testvérével és sógorával együtt.

Munkája: Rövid felelet, melyben Péczeli Imrének, érsekujvári calvinista praedicatornak tanácsa meghamisíttatik.... Csepreg, 1626.

Uj M. Athenas 606.

Idt. Közl, 1908.

Theol. Ism. Tára. III. 417.

Szabó K. Régi M. Könyvtár I.