Kezdőlap

Zvonarics Imre,

ev. pap. 1570 körül született Sárváron, 1600 tájban a wittenbergi egyetem hallgatója volt, 1602-től kezdve lelkészkedett. 1614. már Csepregen működött, hol a városnak elfoglalásakor a császáriak 1621. jan. 6. megölték. Z. M. superintendens öcscse.

Munkái:

1. Disputatio II...De Deo uno et trino:. . Wittenberg, 1601.

2. Disputatio XII . .. . De potentia et confessione annuente divina clementia. Wittenberg, 1601.

3. Az szent írásbéli hitünk ágainak bizonyos móddal és renddel három könyvekre való osztása. Keresztur, 1614.

Új M. Athenas. 605.

Theol. Ism. Tára III. 417.

Szabó-Hellebrant Régi M. Könyvtár I. III. l.

Figyelő VIII. 49. XIX. 67.