Kezdőlap

Zvonarics Mihály,

ev. superintendens. Született 1570. Sárváron. Tanulmányait Csepregen, Komáromban és Sztrázsán végezte. 1590. németkeresztúri rektor, 1595. szakonyi, 1597. czenki, 1606. sárvári pap s egyszersmind Nádasdy Pál udvari papja lett. 1620. a Sopron-vasmegyei ev. egyházkerület superintendenssé választotta. Meghalt 1625. febr. 27.

Munkái:

1. Pápa nem pápa. Keresztur, 1603.

2. Magyar postillat. Első része Csepreg, 1627. Második része Csepreg, 1628.

Lethenyei: Succincta vitae M. Zvonarits. Csepreg. 1625.

Czvittinger, Specimen 1711. 408.

Bod M. Athenás 1766, 333.

Klein Nachrichten II. 1789. 526.

Új M. Athenás 604-5.

Theol. lsm. Tára III. 417.

Szabó K., R. M. Könyvtár I.

Figyelő XIX. 67.