Kezdőlap

Zsasskovszky Endre,

karnagy és zenetanár. Szül. 1824. Alsókubinban, hol atyja kath. kántortanító volt. Tőle nyerte első kiképzését a zenében, bátyjával Ferenczczel együtt középiskolai tanulmányai végeztével Egerben volt jogakadémiai hallgató; azután a zenei pályára lépett s mint karnagy és zenetanár, valamint zeneszerző működött Egerben haláláig, 1883-ig. Munkáit bátyjával együtt írta és szerezte, felsorolásukat l. ott.

M. Vármegyéi: Hevesvármegye 410.

Pallas Nagy Lex. Pótk.