Kezdőlap

Zsasskovszky Ferencz,

karnagy és zenetanár, az előbbinek bátyja, szül. 1819. ápr. 3. Alsókubinban. Már hét-nyolcz éves korában oly jól orgonált, hogy atyját helyettesíthette. Gymnasiumi tanulmányait Rózsahegyen, Váczon, Kassán végezte jórészt önerejéből, orgonistáskodással tartva fenn magát. 1840. Prágába ment, hol a hírneves Pitschtől alapos zenei kiképzést nyert. 1846. választották meg Egerben székesegyházi karnagynak s ettől kezdve negyven éven keresztül itt működött s őcscsével együtt nagy érdemeket szerzett magának a kath. egyházi zene színvonalának emelése által. Énekkiadványai az egész országban elterjedtek s liturgikus énekeskönyvét (Manuale) Német- és Csehországban, kath. egyházi énektárát Németországban utánozták is. Meghalt 1887. deczemberben.

Munkái:

1. Manuale musico-liturgicum. Eger, 1853.

2. Katholiikus egyházi énektár (szerkesztették Tárkányi és a két Zs.) Eger, 1854. (2. k. 1864. 3. k. 1900.)

3. Nászzengemény.... Máriássy Gábor úrnak első szent áldozata buszonötödik évnapjára. Eger, 1855.

4. Cantica sacra. Eger; 1859. (ez, valamint a többi következő munka Zs. Ferencz és Endre neve alatt jelent meg).

5. Énekkönyv. Eger, 1859. (számos kiadást ért, 1906. jelent meg a 10.).

6. Egri énekkáté, vagyis az ének elemei kérdések és feleletekben. Eger, 1860. (számos kiadást ért, 1903-ban jelent meg a 13.)

7. Karénekes kézikönyv (a Manuale magyar kiadása). Eger, év n. (2. k. 1876.).

8. Szent koszorú imák és énekekből fűzve Eger, év n. (1903. jelent meg a 8. kiadása).

9. Orgonaiskola, Eger, 1865.

10. Egri dalnok (négy füzet, az ötödik később). Eger. 1869. (az egyes füzetek külön-külön több kiadást értek).

11. Kis lantos (4 füzet). Eger, év n. (az egyes füzetek külön-külön több kiadást értek).

12. Harmonia: 1. füzet. Eger, 1870. II. füzet 1880.

13. Palesztrina. Eger, 1876.

14. Egyházi ének a pápáért. Eger, 1877 (csak Zs. Ferencz neve alatt).

15. A gyakorlati orgonász. Eger, 1880.

16. Temetőkönyv (Funerale). Eger, 1880.

Eger. 1887. decz. 13. (hosszú nekrolog).

Magyarország Vármegyéi. Heves vármegy 410.

Pallas Nagy Lexikona. Pótk.

Petrik, Bibliographiája.

Petrik és Kiszlingstein Könyvészetei.