Kezdőlap

Zsasskovszky József,

apátkanonok, az előbbinek öcscse, szül. Alsókubinban 1830. okt. 13. Középiskoláit Magyaróvárt és Egerben, a theologiát Egerben végezte. 1853. szentelték pappá. Káplánkodott Pétervásárán, Harsányban és Egerben. Egerben 1858. gymnasiumi exhortator és a bölcseleti propaedeutika tanára. 1862. lelki igazgató, 1873. apátfalvi plébános, később ker. esperes, 1882. ismét lelki igazgató, 1892. egri kanonok, papnevelői igazgató, 1898. sóvári cz. apát. Meghalt 1904.

Czikkei: Religio (1853. zenei czikkek). Tanodai Lapok (1857. A bibliai oktatásról a népiskolákban). Egri Egyházmegyei Közlöny (1873. Az apátfalvai kerületnek az amerikai politikai rendszer ellen való protestatiójáról. 1875. Egy fiatal falusi pap politikai hitvallásáról. 1888. Az egyházi zene védelméről, több czikk. 1889. s k. évf. a Rituale átdolgozására vonatkozó javaslatai). A testvérei által kiadott énekes- és imádságos könyvekben megjelent imádságokat ő írta, hasonlóképen az ő műve az Orgonaiskola és Énekkáté szövege.

Munkája: Az egri rituale kérdései (Bartalos Gyulával együtt). Eger, 1892.

Koncz, Egri egyházmegyei papok, 1892. 256.

Pallas Nagy Lexikona Pótk.

Heves várm. 410.

Petrik Könyvészete.