Kezdőlap

Zsatkovics Kálmán,

gör. kath. pap, szül. 1855. okt. 14. Ungvárt. Középiskoláit szülővárosában és Nagyváradon, a theologiát Ungvárt és Esztergomban elvégezvén, 1881. nagyrákóczi káplán, 1885. izai, 1887. strojnai (a falu neve ma Malmos) pap lett s a szolyvai esperesi kerület jegyzője. 1895 óta az esperesi hivatal vezetője.

Czikkei: Századok (1884. Az egri püspökség befolyása s a munkácsi egyházmegye küzdelme e befolyás ellen. 1880. A magyarországi oroszok történetírásának története). M. Sion (1888. A körtvélyesi protoarchimandria tört.) Bpesti Szemle 1895. (Vázlatok a magyarországi oroszok életéből). Orosz nyelven is számos czikke jelent meg, valamint sok fordítása oroszból vidéki lapokban, de a Budapesti Hirlapban, Képes Csal. Lapokban s a Vasárnapi Ujságban is. Sok dolgozata jelent meg 1887 óta az ungvári naptárakban is.

Munkái:

1. Malmos, beregmegyei község parasztgazdáinak monografiája (Kny. a M. Gazdák Szemléjéből). Budapest, 1900.

2. Frankó Iván, Hircz és az úrfi (Családi Regénytár 19.) Budapest, év n.

3. Csehov, Tarka históriák. Ungvár, 1903.

Petrik Könyvészete.