Kezdőlap

Zsendovics József,

prépost-kanonok, szül. 1831. jún. 17. Nagykéren (Abauj m.); 1855. áldozópappá szentelték. Rövid káplánoskodás után Bartakovics érsek maga mellé vette, kinek egyházmegyéje kormányzásában nagy segitségére volt. Főpásztora 1872. kanonoknak nevezte ki. Résztvett Eger kulturális mozgalmaiban, egyházmegyei tanfelügyelő, az egri tanítóképző igazgatója s az egyházmegyei irodalmi egylet elnöke is volt. Nagyon sokat áldozott jótékony czélokra, legtöbbet az egri angol kisasszonyoknak adományozott egy óvóképző felállítására. Meghalt 1893. márcz. 4. Egerben.

Czikkei: Bartakovics emlékkönyv 1865. (Foglár György s az egri jogiskola). Magyar orvosok és természetvizsgálók munkálatai (1869. Eger városa tudományos és jótékony intézetei). Számos értekezése és beszéde jelent meg az Eger-ben továbbá az Egri Egyházmegyei Közlöny s Elemi Tanügy cz. lapokban, melyek közül a két utóbbinak alapítója és kiadója is volt.

Koncz, Egri egyh. papok 1892.

Heves vármegye 410.

Eger 1893. 10.

Egri Egyh. Közl. 1895. 23.

Eger és Vidéke 1893. 10.

Borsodmegyei Lapok. 1889. 73.

Magyar Állam. 1893 55.