Kezdőlap

Zsigmond Ferencz,

bölcseleti doktor, főgymnasiumi tanár, született Kunhegyesen (Jásznagykunszolnok megye). 1883. márcz. 6. Középiskolai tanulmányait Mezőtúron, az egyetemet Kolozsvárt végezte, hol bölcselet-doktori oklevelet is nyert. 1906 óta a karczagi ref. főgymnasium tanára. Az 1907-8. iskolai évben tanulmányúton volt Német-, Franczia- és Angolországban.

Czikkei: Irodalomtörténet (1913. Scott és Jósika. Kazinczy levélírói egyéniségéhez).

Munkája: Lévay József élete és költészete. Budapest, 1906.

Vas. Ujság. 1906. 7 .

Magyar könyvészet és önéletrajzi adatok.