Kezdőlap

Zsigmond János,

kegyesrendi tanár, szül. 1865. nov. 30. Szekszárdon. Középiskolai tanulmányait Baján és Kecskeméten végezte. A kegyestanítórendbe lépvén, a theologiai tanulmányokat Nyitrán, egyetemi tanulmányait pedig Kolozsvárt végezte. Tanárkodott Nyitrán, Selmeczbányán, Léván, Váczott, Veszprémben, majd egy évig igazgató volt Sátoraljaujhelyen, mely állásától önként megvált s visszatért Veszprémbe tanárnak. Beutazta Európa minden országát és Északafrikát.

Czikkei a Veszprém vármegyei M. Közmüvelődési Egyesület Naptárában: Az orosz egyház a nemzeti kultúra szolgálatában. Képek egy kis kultúrrnép életéből (Hollandia). A nemzetiségi kérdés Belgiumban. Veszprém vármegye nemzetiségi világításban.

Róma forradalmainak általános jellemzése cz. dolgozata Léván, A nemzetiségi kérdés és a magyar társadalom cz. pedig Veszprémben jelent meg.

Munkái:

1. Afrika partjairól. Veszprém, 1902.

2. Görög földön. Veszprém, 1905.

3. Angliai emlékek. Veszprém, 1909.

4. Az Alpesek között. Veszprém, 1910.

4. Skandivániai emlékek. Veszprém, 1911.

6. Oroszország. Veszprém, 1912.

7. Hollandia. Veszprém, 1913.

Szerk. a Veszprémvármegyei M. Közművelődési Egyesület naptárát, mint az egyesület főjegyzője.

A m. n. múzeumi könyvtár példányairól és önéletrajzi adatok.